ÖNEMLİ NOT: Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri vs. gibi genel başlıkları ödev konusu olarak yollamayınız. Bu tarz bir başlık çalışma/araştırma konusu olamaz. Aşağıda belirttiğim gibi daha özel bir konu olması gerekir. Genel başlıklarla ödev yapanların ödevi kabul edilmeyecektir.

 • Bu dersi alan öğrencilerin kendilerine bir araştırma konusu belirleyerek bir makale yazmaları gerekmektedir.  Makale Latex ile yazılmalıdır.
 • Örnek çalışma konuları aşağıda olup yapacağınız çalışma bu başlık altında yer alan daha özel bir konuyla ilgili olmalıdır. Örnek: Derin öğrenme ile nesne tanıma :
  • Büyük Veri (Big Data)
  • Bulut Bilişim (Cloud Computing)
  • Biyoinformatik (Bioinformatics)
  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human Computer Interaction)
  • Sosyal Ağlar (Social Networks)
  • Mobil Bilişim (Mobile Computing)
  • Makina Öğrenmesi (Machine Learning)
  • Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
  • Dağıtık Hesaplama (Distributed/Grid Computing)
  • Veri Madenciliği (Data Mining)
  • Kablosuz Sensör Ağlar (Wireless Sensor Networks)
  • Bilgisayarlı Görme (Computer Vision)
  • Görüntü İşleme (Image Processing)
  • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
  • Genetik Algoritmalar (Genetic Algorithms)
  • Örüntü Tanıma (Pattern Recognition)
  • Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
  • Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (Computer and Network Security)
  • Semantik Web (Semantic Web)
  • Bulanık Sistemler (Fuzzy Systems)
  • Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)
  • Derin Öğrenme (Deep Learning)
  • Blok Zincir (Blockchain)
 • Belirlenen konu eposta aracılığı ile bana 12 Ekim 2018 17:00’a kadar gönderilmelidir. Geç gönderimler puan kaybına neden olacaktır.
 • Makale yazma, latex kullanımı, atıf yapma gibi konular bu linkteki sunumlarda anlatılmaktadır.
 • Latex ile ilgili ek kaynaklar: Kaynak-1, Kaynak-2, Kaynak-3
 • Örnek almanız açısından faydalı olacak Latex ile yazılmış bir makaleye bu linkten erişebilirsiniz. Bu formatı kullanarak makaleyi yazabilirsiniz. Tex dosyanızın derlendiğinden ve pdf oluştuğundan emin olun.
 • Makalenizde Bulunması Gereken Bölümler:
  • Başlık (Title)
  • Yazar adları (Sizin ve danışmanınızın adı) (Author Names)
  • Özet (Abstract)
  • Giriş (Introduction)
  • İlgili Çalışmalar (Related Work)
  • Yöntem (Method)
  • Tartışma ve Sonuçlar (Discussion and Results)
  • Çıkarım (Conclusion)
  • Referanslar (References)
 • Makale hazırlama teknikleri ile ilgili yazılar
 • Makalenin son gönderim tarihi 15 Ocak 2019 Saat 17:00‘dır. Bu saatten sonra gönderilen ödevler dikkate alınmayacaktır.
 • Makaleyi sıkıştırarak adsoyad_makale.zip şeklinde sadece bu linkte yer alan gönderim formu aracılığı ile göndermeniz gerekmektedir. Eposta ile ödev göndermeyiniz. Gönderim formu son gönderim tarihinde kapanacaktır.
 • Makale dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 • Zip dosyası içinde sadece tex uzantılı dosya, kullanılan resimler ve varsa stil dosyası yer almalıdır.

Leave a Reply