2019-2020 Güz Dönemi Mühendislikte Akademik Yayın Hazırlama Dersi Dönem Ödevi

Mühendislikte Akademik Yayın Hazırlama dersi kapsamında dönem boyunca çalışacağınız bir makale ödeviniz olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.

Önemli Tarihler:

 1. 6 Ekim 2019 Pazar Saat 23:59: Konu belirleme ve konunun e-posta ile gönderimi için son tarih. Bu tarihten sonra gelen ödevler BB üzerinden değerlendirilecek. Her geç gönderilen ay için de not düşmeye devam edecektir.
 2. 17 Ocak 2020 Cuma Saat 17:00: Ödevin gönderilmesi için son tarih. Bu tarihten sonra gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Ödev gönderim linki Ocak ayından önce aktif olmayacaktır. Lütfen makalenizi ocak ayından önce göndermeyiniz.

Ders Kaynakları:

 1. Ders Sunumları
 2. Latex Kaynakları
 3. Örnek Makale
 4. Eğitim Videosu-1, Eğitim Videosu-2
 5. Latex Uygulaması
 6. Latex Editörü

Örnek Üst Alan: Aşağıdaki üst alan bilgileri örnektir. Yapacağınız çalışma bu konu başlıkları altında ya da başka konu başlıkları altında daha özel bir konuyu içermelidir. E-Posta ile konu başlığı gönderirken Büyük Veri vs. çalışmak istiyorum diye değil daha özel (Örnek: Büyük veri kullanarak veri madenciliği, Makine Öğrenmesi ile duygu analiz vs. gibi) bir konuyu çalışmak istediğinizi belirtin. E-Posta içeriğinde yapacağınız çalışmayı kısaca özetleyiniz. Konunuzun onaylanıp onaylanmadığı bilgisi tarafınıza iletilecektir.

 • Büyük Veri (Big Data)
 • Bulut Bilişim (Cloud Computing)
 • Biyoinformatik (Bioinformatics)
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human Computer Interaction)
 • Sosyal Ağlar (Social Networks)
 • Mobil Bilişim (Mobile Computing)
 • Makina Öğrenmesi (Machine Learning)
 • Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
 • Dağıtık Hesaplama (Distributed/Grid Computing)
 • VeriMadenciliği (Data Mining)
 • Kablosuz SensörAğlar (Wireless Sensor Networks)
 • Bilgisayarlı Görme (Computer Vision)
 • Görüntü İşleme (Image Processing)
 • Bilgi Erişim (Information Retrieval)
 • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
 • Genetik Algoritmalar (Genetic Algorithms)
 • Örüntü Tanıma (Pattern Recognition)
 • Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
 • Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (Computer and Network Security)
 • Semantik Web (Semantic Web)
 • Bulanık Sistemler (Fuzzy Systems)
 • Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)
 • Derin Öğrenme (Deep Learning)

Makalede Mutlaka Bulunması Gereken Bölümler:

 1. Başlık (Title): Çalışmanızı özetlemeli, bakıldığında ne yaptığınız anlaşılmalı.
 2. Yazarlar (Authors): Sadece kendi isminizi ve danışmanınızın ismini yazmalısınız.
 3. Özet (Abstract): Makalede ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, hangi teknikleri kullanarak ne gibi sonuçlar aldığınızı özetlemeli ve maksimum 250 kelimeden oluşmalı.
 4. Anahtar Kelimler (Keywords): Çalışmanızı tanıtıcı en az 4 anahtar kelime
 5. Giriş (Introduction): Yapılan çalışmayla ilgili okuyucuyu hazırlayan kısımdır. Böyle bir çalışmayı neden yapıyorsunuz? Çalışma neden önemli? Problem nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiniz bölümdür. Probleminizi ve hipotezinizi açık bir şekilde ifade etmelisiniz.
 6. Bilimsel Yazın/Literatür Taraması (Related Work): Sizin çalışmanıza benzer ne gibi çalışmalar yapılmış, ne gibi sonuçlar elde edilmiş gibi soruların cevabını verdiğiniz bölüm. Burda bahsettiğiniz çalışmalara mutlaka referans vermelisiniz.
 7. Yöntem (Method): Çalışma boyunca uyguladığınız yöntemleri, her bir adımı, kullandığınız ya da oluşturduğunuz veri setini, kullandığınız materyalleri yani çalışmanızın başkaları tarafından tekrarlanabilmesi için gerekli tüm bilgileri bu bölümde vermelisiniz.
 8. Deneysel Sonuçlar (Experimental Findings): Çalışma sonucunda nelere ulaştınız? Sonuçlarınızı tablo (Başarı oranları, hata matrisleri vs) ya da grafiklerle ifade etmelisiniz. Varsa literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmalı analizlere yer vermelisiniz.
 9. Tartışma (Discussion): Çalışma sonucunda bulduğunuz bilgileri okuyucuya aktarmalısınız. Sonuçlar neden önemli, ne ifade ediyor? Anormal görünen ya da ilginç durumlar neler? gibi sorulara kendi yorumunuzu katarak cevap aramalısınız.
 10. Çıkarım (Conclusion): Çıkarımlar kesin, net, sonuçlarınızla uyumlu olmalıdır. Çalışmanızı özetleyerek kazançlar, ileride yapılabilecek çalışmalar belirtilmelidir.
 11. Kaynakça (References): Makale yazımı süresince kullandığınız, atıf yaptığınız çalışmaların listesi.

Dersi geçebilmeniz için gerekli minimum şartlar:

 1. Makale yukarıda belirtilen tüm bölümleri içermelidir.
 2. Makale dili sadece İngilizce’dir. Türkçe yazılmış makaleler kabul edilmeyecektir.
 3. Makale bir dergiye ya da konferansa (konferansa gönderiliyorsa ismi bildiri olur) gönderilmiş olmalıdır. Gönderildiğini de belgelendirmeniz gerekiyor.
 4. Etik kurallara dikkat edilmelidir.
 5. Latex ile hazırlanmalıdır. Yukarıdaki örnek makaleden faydalanabilirsiniz.
 6. Çalışmanız literatürün bir özetini içeren bir çalışma olamaz. Sayısal ya da grafiksel sonuçları olan ya da önceki çalışmalarla karşılaştırmalı analizler içeren, yani kısacası bir bulgusu, sonucu olan bir çalışma yapmanız gerekiyor.

Gönderilecek zip/rar dosyası içinde bulunması gereken dosyalar:

 1. Latex kaynak dosyaları: tex, varsa clo, bst, cls dosyaları
 2. Kullanılan resimler
 3. Latex dosyasının derlenmesi sonucunda oluşan pdf dosyası
 4. Dergiye ya da konferansa gönderdiğinize dair konferans/dergiden gelen e-posta bilgisi.

Konferans ve Dergi Listesi