5. Ders

İşlenecek Konular:

  • Swing Menüleri
  • Popup Menü
  • Ödev

Derse gelmeden önce yapılması gerekenler:

  • 2 Adet Proje oluşturun. 1.sine PopupMenuOdev, 2.sine JDialogOdev ismini verin.
  • PopupMenuOdev projesinde 2 adet paket oluşturun. Paketlerden birinin adı actions diğerinin adı gui olsun.
  • JDialogOdev projesinde 3 adet paket oluşturun. Paket isimleri gui, model, controller olsun.

5. Ders Sunumu

Bir cevap yazın